Skip to content

Vienybės aikštės konkursas Kaune

„Priedanga” (M. Reklaitis, J. Kšivickaitė, J. Oršauskienė, O. Oršauskas) laimėjo pirmąją vietą Vienybės aikštės sutvarkymo konkurse su pasiūlymu „Equilibrium”. Pirmajai vietai skirta 67 000 litų premija.

Pirmąją vietą laimėjusio projekto idėja, vertinimo komisijai vieningai pasirodė tinkamiausia istorinės Kauno aikštės rekonstrukcijai. Pastarosios nariai tikino, jog “Equilibrium” sumanymas nesumažina nei erdvės tūrio, nei gylio. Jaučiama semantika, tęsiamas pokalbis su kitais aikštės elementais. “Tai itin harmoningas projektas, nėra aikštės aikštėje įspūdžio”,- teigė recenzentas prof. Vladas Stauskas.

Vertindama projektus, komisija rėmėsi ir tuo, jog Donelaičio gatvė turi būti palikta tame pačiame lygyje ir jokiais elementais ar perdangomis neaukštinama.

Projekto “Equilibrium” autoriai, neketina sudaryti konkurencijos Karo muziejaus sodelio kamerinei harmonijai. Pertvarkymai bus minimalūs, be paminklų ar kitų memorialinių statinių. Taip pat turėtų išlikti ir atskirų erdvių funkciniai bei emociniai skirtumai. Projektui būdingas kintantis elementų ritmas, kuriame išsiskiria įstriža kryptis į Prisikėlimo bažnyčios pusę. Autoriai neneigia, jog bus panaikinti chaotiški želdynai, nes pirmasis estetinis įspūdis buvo gana prastas.

Autorių žodis:
„Projektas kuriamas kaip naujas istorijos sluoksnis, kartu siekiama padaryti kuo mažesnę įtaką istorinei aplinkai. Erdvė įrėminama pjūviais žemės lygyje, paaukštėjimai panaudojami įvairioms funkcijoms. Pusiau po žeme autoriai siūlo įrengti daugiafunkcinį kultūros centrą ir kitos paskirties patalpas. Žalias kultūros centro stogas galėtų tarnauti kaip amfiteatras.“

Dalis informacijos nufyrinta iš: kaunoaleja.lt atsiprašau:)

Kategorijos: Archyvuotas įrašas.

Žymos: , ,

Nuomonių RSS

Jokių nuomoniųHTML